BUDROMEL Mateusz Cegłowski
Złotkowo, ul. Srebrna 2
62-002 Suchy Las
NIP: 972-084-86-22

Biuro:
ul. Św. Wojciech 10/11
61-749 Poznań
tel./fax.: 061 877 31 01
e-mail: budromel@budromel.eu