BUDROMEL Cegłowski Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 10/11
61-749 Poznań
tel./fax.: 061 877 31 01
e-mail: budromel@budromel.eu